מכשירים פיננסיים 66-874-01 של ד"ר שמואל כהן - מועד מיוחד

לידיעת הסטודנטים שהיו רשומים בשנה"ל תשע"ז לקורס 66-874-01 מכשירים פיננסיים של ד"ר שמואל כהן 

בקורס זה תתקיים בחינה במועד מיוחד. לתשומת ליבכם- קורס זה לא מתקיים בשנה"ל תשע"ח. מי שלא השיג ציון עובר אנו ממליצים לו לנצל את המועד המיוחד. 

לא יאושר להצטרף למועד זה לסטודנט שהשיג ציון עובר. 

הבחינה תתקיים ביום ראשון, 07.01.18 בשעה 8:30 בבוקר. 

סטודנט שמעוניין לגשת למבחן מתבקש להודיע על כך בהקדם האפשרי במייל: Economics.Student@biu.ac.il

מי שכבר הגיש בקשה למזכירות בעניין זה לא צריך לפנות שוב.