66-394 ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי של רו"ח יאיר שהרבני (תשע"ז) - מועד מיוחד

לידיעת הסטודנטים שהיו רשומים בשנה"ל תשע"ז לקורס 66-394 ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי של רו"ח יאיר שהרבני

בקורס זה תתקיים בחינה במועד מיוחד.

לא יאושר להצטרף למועד זה לסטודנט שהשיג ציון עובר. 

הבחינה תתקיים ביום ראשון, 24.12.17 בשעה 8:30. 

סטודנט שמעוניין לגשת למבחן מתבקש להודיע על כך בהקדם האפשרי במייל: Economics.Student@biu.ac.il

מי שכבר הגיש בקשה למזכירות בעניין זה לא צריך לפנות שוב.