פתיחת קורס אקסל

המחלקה לכלכלה מודיעה על פתיחת קורס אקסל.

פרטים בקובץ