פורום אהרון מאיר למקרו כלכלה 66-914-01

 

פורום אהרון מאיר למקרו כלכלה (מספר קורס 66-914-01) יתקיים מס' פעמים בסמסטר, ולא באופן שבועי.

תשלח הודעה מראש בדוא"ל לפני כל מפגש ותתפרסם הודעה באתר המחלקה בלוח ההודעות.

במפגשים תבדק נוכחות.