פגישות בסמינריונים לתואר ראשון ושני

לידיעת הסטודנטים הרשומים לסמינריונים לתואר ראשון ושני,

בשבועות הראשונים של שנת הלימודים לא יתקיימו פגישות.

הנכם מתבקשים לעקוב אחר הפרסום באתר ובמייל על מועד ומיקום הפגישות.