פתיחת מחברות בקורס מבוא לכלכלה- מקרו 66-102-11 פרופ' יוסי מעלם

ביום שלישי, 03.10.17 בשעה 10:00 בבוקר תתקיים פתיחת מחברות בחדר הסגל ליד מזכירות הסטודנטים.