קול קורא להגשת בקשה למלגת יוצאי אירן

קרן המלגות של הפדרציה היהודית-אירנית בניו-יורק מיועדת לסטודנטים מצטיינים יוצאי אירן.

לפרטים