שעות פתיחת מעבדת המחשבים באוקטובר 2017

 שעות פתיחת מעבדת המחשבים באוקטובר 2017:

תאריך  יום  שעה 
01.10.17 ראשון  20:30-8:00
02.10.17 שני 17:00-8:00
03.10.17 שלישי 20:30-8:00
12.10.17-04.10.17 חג סוכות סגור
13.10.17 שישי 12:30-7:30
15.10.17 ראשון 20:30-8:00
16.10.17 שני 21:00-8:00
17.10.17 שלישי 20:30-8:00
18.10.17 רביעי  20:30-8:00
19.10.17 חמישי 20:30-8:00
20.10.17 שישי 12:30-7:30
22.10.17 ראשון  20:30-8:00
23.10.17 שני  21:00-8:00
24.10.17 שלישי 20:30-8:00
25.10.17 רביעי 20:30-8:00
26.10.17 חמישי 20:30-8:00
27.10.17 שישי 12:30-7:30
29.10.17 ראשון 20:30-8:00
30.10.17 שני  21:00-8:00
31.10.17 שלישי 20:30-8:00