קורס סקירת מחקרים 66-340-01 של ד"ר נעמי פרידמן -סוקולר

לתשומת ליבכם, בתאריכים הבאים השיעורים בקורס 66-340-01 סקירת מחקרים יתקיימו

בכיתת המחשבים (בניין כלכלה 504 / 111):

יום שלישי, 14.11.17 

יום שלישי, 19.12.17

יום שלישי, 26.12.17