מפגשים פרונטליים בקורסים מתוקשבים- תשע"ח סמ' א'

 

מס' קורס

שם קורס

מועדי מפגשים

שעות

מיקום

66-195

 

מבוא לתורת המשפט/

עו"ד גלעד ברמן

מפגש מספר 1: 29.10.17

20:00-18:00

בניין 504 / כיתה 10

מפגש מספר 2: 14.01.18

 

66-295

יסודות הביקורת /

שרית נתנאל

מפגש מספר 1: 30.10.17

21:00-19:00

בניין 504 / כיתה 10

מפגש מספר 2: 11.12.17

מפגש מספר 3: 22.01.18