נוהל ערעור על ציון בחינה בקורסי המחלקה לכלכלה

 

סטודנט הרוצה לערער על ציון הבחינה מתבקש למלא טופס בקשה לבדיקה חוזרת של בחינה (המופיע באתר המחלקה – תואר ראשון – טפסים) ולשלוח במייל למרצה הקורס.

אנו מבקשים לא לשלוח ערעורים דרך מערכת האינ-בר.