עדכון מיקום שיעורי תגבור בקורס "תורת המחירים ב'" 66-214

המחלקה מציעה שיעורי תגבור בקורס "תורת המחירים ב'" (66-214)

לפרטים 

 

לידיעת הסטודנטים המעוניינים, התגבור יתחיל בשבוע השני של סמסטר ב'.

השיעורים בשתי קבוצות התגבור יתקיימו בבניין 604, חדר 101.