קורס "תורת המחירים א'" 66-213 - שיעורי תגבור

המחלקה מציעה שיעורי תגבור בקורס "תורת המחירים א'" (66-213) בסמסטר א'

לתשומת ליבכם השיעורים יתקיימו בימי חמישי

פרטים מעודכנים בקובץ