תורת המחירים א' 66-213-11 פרופ' אבי וייס שיעור חזרה לפני בחינה

שיעור חזרה לפני בחינה בקורס תורת המחירים א' 66-213-11 יתקיים ביום חמישי, 17.08.17 בשעה 10:00 בבוקר

בבניין 403/ כיתה 68.