רשימת הסטודנטים בקורס מבוא לכלכלה - מקרו 66-102-01-03 של פרופ' אפשטיין ודר' גולדנר שלא הגישו את מכסת התרגילים הנדרשת

להלן רשימת הסטודנטים שלא הגישו את מכסת התרגילים הנדרשת בקורס מבוא לכלכלה- מקרו 66-102-01-03

של פרופ' אפשטיין ודר' גולדנר.

לסטודנטים אלו הציון בבחינה לא יפורסם. 

לבירורים והגשה יש לפנות לאמציה: amatzia.samkai@gmail.com

ת.ז  מס' תרגילים שהוגשו 
33344565 0
33381567 2
30536026 3
30851597 0
33608984 0
33608983 6
33640956 5
20543046 0
04005377 0
20461401 1
30809503 0
33635986 4
04903921 0