רשימת הסטודנטים בקורס מבוא לאקונומטריקה ב' 66-237-01 של דר' שרית גולדנר והמתרגל פירונדי עוז שלא הגישו את מכסת התרגילים הנדרשת- עדכון

להלן רשימת הסטודנטים המעודכנת שלא הגישו את מכסת התרגילים הנדרשת בקורס מבוא לאקונומטריקה ב' 66-237-01

של דר' שרית גולדנר והמתרגל עוז פירונדי.

ניתן להגיש את התרגילים עד לתאריך 10.07.17

לידיעתכם: ללא הגשת התרגילים עד לתאריך זה הציון בבחינה לא יפורסם. 

לבירורים והגשה נא לפנות לעוז: Pirvandy@gmail.com

30564003

30575907