שיעורי תגבור בקורס מתמטיקה לכלכלנים ב' 66-111

עד סוף שנת הלימודים התגבור בקורס מתמטיקה לכלכלנים ב' 66-111  יתקיים בימי רביעי בלבד.

לתשומת ליבכם- התגבור שהיה אמור להתקיים בימי שני, עבר לימי רביעי בין השעות 17:00-15:45.

יתקיימו שתי קבוצות בימי רביעי בתאריכים: 14.06, 21.06 ו -28.06 לפי הפירוט הבא: 

קבוצה 1 בין השעות 10:00-8:00

בניין 605/ כיתה 12 לכל המפגשים

קבוצה 2 בין השעות 17:00-15:45 :

14.06 השיעור יתקיים ב-502 כיתה 28

21.06 השיעור יתקיים ב-306 כיתה 111

28.06 השיעור יתקיים ב-502 כיתה 28