שיעורי תגבור בקורס מבוא לאקונומטריקה ב' 66-237-01-03

שיעורי תגבור מיוחדים לסטודנטים בקורס מבוא לאקונומטריקה ב' 66-237-01-03 יינתנו ע"י טים גינקר

 במועדים הבאים:

יום רביעי, 21.06.17  בין השעות 15-13  בניין 507/ כיתה 7

יום ראשון, 16.07.17 בין השעות 15-13    * מיקום יתפרסם בהמשך* 

מי שמעוניין לבקש פתרון שאלות ספציפיות ממבחנים קודמים מתבקש לשלוח את השאלות

להוד יצחקי לדוא"ל: hordos1@gmail.com ונשתדל להענות לכל הבקשות.