קורסי קיץ תשע"ז המחלקה לכלכלה

התפרסמה חוברת קורסי הקיץ לשנת תשע"ז.

לתשומת ליבכם, פרטים על הקורסים של המחלקה לכלכלה מופיעים בעמ' 10. 

קישור לחוברת המלאה