ביטול שעות קבלה של ד"ר רות בן-ישר בחופשת הסמסטר

בחופשת הסמסטר  ד"ר רות בן-ישר לא תקיים שעות קבלה.

 ניתן לתאם פגישה בדוא"ל: Ruth.Ben-Yashar@biu.ac.il