שינוי כיתה קבוע מבוא לכלכלה- מקרו 66-102-01-02 פרופ' אפשטיין

שינוי כיתה קבוע מבוא לכלכלה- מקרו 66-102-01-02 פרופ' אפשטיין 

ההרצאה והתרגיל יתקיימו בבניין 905 כיתה 061 באופן קבוע.