מלגות הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים לשנת הלימודים תשע"ח

נפתחה ההרשמה לבקשה למלגות הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים לשנת הלימודים תשע"ח

 לפרטים