מועד מיוחד בקורס יסודות חשבונאות א' 66-191 של ד"ר ברכה מט

 

לידיעת הסטודנטים שהיו רשומים לקורס בסמסטר א' יסודות חשבונאות א' 66-191 של ד"ר ברכה מט

בקורס זה תתקיים בחינה במועד מיוחד.

רק סטודנטים שניגשו למועד בחינה אחד בלבד וטרם השיגו ציון עובר רשאים להצטרף לבחינה המיוחדת.

הבחינה תתקיים ביום ראשון 28/5/17 בשעה 8.30 בבוקר. 

סטודנט שמעוניין לגשת למבחן מתבקש להודיע על כך בהקדם האפשרי במייל: Economics.Student@biu.ac.il