בקשה למלגה לסטודנטים לתואר ראשון שנת הלימודים תשע"ח- ההרשמה נסגרת

לתשומת ליבכם, עוד שבועיים נסגרת ההרשמה לבקשה למלגה לסטודנטים לתואר ראשון לשנה"ל תשע"ח.

 לפרטים