שינויים בקורס "כלכלת אינפורמציה מ.א", 66-826-18/19 של פרופ' מילכטייך

בתאריך ה-10.5.17 השיעור יחל בשעה 18:00  ויועבר כולו ע"י המתרגל כפיר תשובה

בתאריכים ה-3.5.17 וה-17.5.17 השיעור יתקיים כרגיל בין השעות 20:15-17:45 ויועבר כולו ע"י פרופ' מילכטייך