התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל מעניקה פרס כספי עבור סמינריונית/תזה מצטיינת בנושאי השכלה גבוהה

שלום רב,

"התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל מעניקה פרס כספי עבור סמינריונית/תזה מצטיינת בנושאי השכלה גבוהה".

העבודה יכולה להיות בכל נושא הקשור להשכלה גבוהה: התרומה של השכלה גבוהה למשק, מדיניות השכלה גבוהה בישראל, שיטות תקצוב ומודל התקצוב, שיטות הוראה, החיבור בין האקדמיה לשוק התעסוקה, רקע סוציו-אקונומי של סטודנטים והישגיהם האקדמאים, המבחן הפסיכומטרי, ועוד ועוד - בתנאי שיש קשר ישיר להשכלה גבוהה.
מצ"ב קובץ.

 

ניתן להגיש עבודות עד ה-30/9/2017 למייל researchco@nuis.co.il ."

תודה רבה,
עדי כהן

 

--

עדי כהן | Adi Cohen
ראש מחלקת מחקר | Head of Research
טל': 03-6093330 | נייד: 054-6470074 
webFacebook | You-Tube