חומר לימוד בקורס דיני מסחר ועבודה לחשבונאים, 66-287-01 שהועלה לאתר

לידיעתכם, חומרי הלמידה בקורס הועלו לאתר, אתם מוזמנים להיכנס.