שינוי כיתה קבוע בקורס נושאים נבחרים בכלכלה בינ"ל 66-831 של המרצה פרופ' אליס ברזיס

שינוי כיתה קבוע בקורס נושאים נבחרים בכלכלה בינ"ל 66-831-01 של המרצה פרופ' אליס ברזיס,

ההרצאה והתרגיל יתקיימו בבניין 507 כיתה 4 באופן קבוע.