שינוי כיתה קבוע בקורס כלכלה בינלאומית ריאלית 66-863 של המרצה פרופ' אליס ברזיס

שינוי כיתה קבוע בקורס כלכלה בינלאומית 66-863-01 של המרצה פרופ' אליס ברזיס,

ההרצאה והתרגיל יתקיימו בבניין 507 כיתה 4 באופן קבוע.