מעבדת המחשבים - שינוי שעות פתיחה

יום ראשון   23.4 , ערב יום השואה, המעבדה תהיה פתוחה עד שעה 18:00

יום ראשון   30.4 , ערב יום הזכרון, המעבדה תהיה פתוחה עד שעה 18:00

יום שני ושלישי 1-2/5/2017  - המעבדה סגורה

יום שלישי   23.5   ערב יום ירושלים,  המעבדה תהיה פתוחה עד שעה 18:00

יום שלישי ורביעי 30-31/5/2017  המעבדה סגורה