שיעור השלמה בקורס יסודות חשבונאות א' 66-191

שיעור השלמה בקורס יסודות חשבונאות א' 66-191-01 של ד"ר ברכה מט

יתקיים ביום שני 27/2/2017 בשעה 15.30בבנין 507 כתה 7