רשימה לא סופית של מצטייני דיקן ורקטור לתואר ראשון לשנה"ל תשע"ו

סטודנטים יקרים,

 

להלן רשימה לא סופית של מצטייני דיקן ורקטור לשנת תשע"ו.

מצ"ב הודעה הכוללת את הקריטריונים לפיהם נבחרו המצטיינים ומידע לגבי הגשת ערעורים.

 

המחלקה לכלכלה