מפגשים פרונטליים בקורסים מתוקשבים - סמסטר ב'

 

מספר קורס

שם מרצה

מפגש ראשון

מפגש שני

מיקום

66-198

דיני חוזים לחשבונאים

עו"ד דוד איידלברג

24.3.2017

8:00-10:00

 

19.6.2017

17:00-19:00

בניין כלכלה (504) חדר 10

66-287

דיני מסחר ועבודה לחשבונאים

עו"ד דוד איידלברג

24.3.2017

10:00-12:00

16.6.2017

10:00-12:00

אולם בק

66-256

טכנולוגיות מידע

רו"ח דקלה דגן-סלע

24.3.2017

8:00-10:00

16.6.2017

8:00-10:00

אולם בק

66-283

דיני חברות לחשבונאים

עו"ד גלעד ברמן

21.3.2017

18:30-20:30

13.6.2017

18:30-20:30

בניין 604 כיתה 101