שינוי בשעות פתיחת הסיפריה לכלכלה בתאריכים 5/2-2/3

בתאריכים 5.2-2.3

הספריה תהיה פתוחה עד השעה 21:00