קורס אקונומטריקה למתקדמים א' 66-815 של פרופ' ליברמן

לידיעת הסטודנטים הרשומים לקורס אקונומטריקה למתקדמים א' 66-815 של פרופ' ליברמן

אין שינוי בתאריך שנקבע לבחינה במועד ב

לפיכך הבחינה תתקיים במועד שפורסם 8/3/2017