שינוי כיתה קבוע לקורס אקונומטריקה למתקדמים א' 66-815 של פרופ' ליברמן

שינוי כיתה קבוע לקורס אקונומטריקה למתקדמים א' 66-815 של פרופ' ליברמן

 

לידיעת הסטודנטים הרשומים לקורס אקונומטריקה למתקדמים א' 66-815-01/02 של פרופ' ליברמן

 

בגלל צפיפות בכתה הקיימת, השיעורים הועברו ויתקיימו באופן קבוע בבנין 505 כתה 005