ביה"ס למנהל עסקים בשיתוף עם אגודת הסטודנטים מציגים: חנוכתון