שינוי כיתה קבוע בקורס כלכלת אי ודאות 66-830-01

שינוי כיתה קבוע בקורס כלכלת אי ודאות 66-830-01 של המרצה פרופ' מילכטייך,

ההרצאה תתקיים בבניין 504 כיתה 3 באופן קבוע החל מהשיעור הקרוב.