הנחיות לשימוש במעבדת המחשבים בכלכלה

הנחיות לשימוש במעבדת מחשבים:

הנכם מתבקשים לא לנתק את הכבלים מהחשמל.

-הנכם מתבקשים לא לשמור חומרים במחשב אלא על דיסק און קי.

-לצורך התחברות לתוכנת הסטטה יש להיכנס לקובץ המצורף בזאת:

הוראות כניסה לשרת