שינוי כיתה קבוע בקורס בעיות נבחרות במימון 66-672-01

שינוי כיתה קבוע בקורס בעיות נבחרות במימון 66-672-01 של המרצה דר' פולובין,

ההרצאה תתקיים בבניין 504 כיתה 6 באופן קבוע החל מהשיעור הקרוב.