שינוי כיתה קבוע בקורס אקונומטריקה למתקדמים א' (בלי תזה) 66-819-01

שינוי כיתה קבוע בקורס אקונומטריקה למתקדמים א' (בלי תזה) 66-819-01 של המרצה פרופ' דויטש,

ההרצאה תתקיים בבניין 213 חדר 320 (קומה שלישית, חדר ישיבות של הפקולטה למדעי החברה) באופן קבוע החל מהיום.