מועדי המפגשים הפרונטאליים בקורס המתוקשב מבוא לתורת המשפט 66-195-01

רצ"ב מועדי המפגשים הפרונטאליים בקורס המתוקשב מבוא לתורת המשפט 66-195-01 של המרצה עו"ד גלעד ברמן:

1. יום ראשון 20.11.16 בין השעות 18:00-20:00 בבניין 1105 כיתה 53.

2. יום ראשון 15.1.17 בין השעות 17:00-19:00 בבניין 1105 כיתה 53..

לתשומת ליבכם, הנוכחות במפגשים הינה חובה!