שינוי כיתה קבוע בקורס מבוא לסטטיסטיקה א' 66-153-03/04

שינוי כיתה קבוע בקורס מבוא לסטטיסטיקה א' 66-153-03/04 של המרצה דר' קוז'וקרו,

ההרצאה והתרגיל יתקיימו בבניין 501 כיתה 25 (ליד אולם הספורט) באופן קבוע החל מהיום.