שינוי כיתה קבוע בקורס מבוא לכלכלה מיקרו 66-101-01/02

עידכון - שינוי כיתה קבוע בקורס מבוא לכלכלה מיקרו 66-101-01/02 של המרצה פרופ' יובל הלר,

השיעור בימי ראשון יתקיים בבניין 605 כיתה 102

השיעור בימי רביעי יתקיים בבניין 605 כיתה 101

באופן קבוע החל מהשיעור הקרוב.