שינוי כיתה קבוע בקורס מבוא לכלכלה מיקרו 66-101-03/04

שינוי כיתה קבוע בקורס מבוא לכלכלה מיקרו 66-101-03/04 של המרצה פרופ' יובל הלר,

בימי שני השיעור יתקיים בבניין 605 כיתה 101

בימי רביעי השיעור יתקיים בבניין 604 כיתה 61

באופן קבוע החל מהשיעור הקרוב.