שינוי כיתה קבוע בקורס מתמטיקה לכלכלנים א' 66-110-03/04

שינוי כיתה קבוע בקורס מתמטיקה לכלכלנים א' 66-110-03/04 של המרצה דר' רון פרץ,

ההרצאה והתרגיל יתקיימו בבניין 604 כיתה 101 באופן קבוע החל מהשיעור הקרוב.