מפגשי סמינריונים בתואר ראשון ושני

לידיעת הסטודנטים הרשומים לסמינריונים בתואר ראשון או שני:

1. מועד המפגש הראשון יפורסם באתר המחלקה לאחר תחילת שנת הלימודים.

2. רשימה מפורטת של תאריכי המפגשים בכל סמינריון לפי מרצה תפורסם בהקדם.

3. למען הסר ספק, עד לפירסום תאריכים מעודכנים לא יתקיימו מפגשים בסמינריונים.