כלכלה פסיכולוגיה- דו ראשי מובנה

כלכלה דו- ראשי מובנה – שנה א'

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-101 מבוא לכלכלה מיקרו 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-102 מבוא לכלכלה מקרו 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-106 מבוא לחשבונאות 3 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר א'
66-110 מתמטיקה לכלכלנים א' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-111 מתמטיקה לכלכלנים ב' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-153 מבוא לסטטיסטיקה א' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-154 מבוא לסטטיסטיקה ב'           2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול  לשבוע במשך סמסטר ב'  

סך הכל:  11.5 שעות שנתיות

 

כלכלה דו- ראשי מובנה – שנה ב'

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-201 מקרו כלכלה א' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-202 מקרו כלכלה ב' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-213 תורת המחירים א' 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-214 תורת המחירים ב' 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-231 שיטות כמותיות 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר אחד
66-236 מבוא לאקונומטריקה א' 2 שעות הרצאה + 1  שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-237 מבוא לאקונומטריקה ב' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-238 יישומי מחשב באקונומטריקה 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר א'
66-251 יסודות המימון 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר אחד

סך הכל:  14.0 שעות שנתיות

 

כלכלה דו- ראשי מובנה  – שנה ג'

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-320 כלכלת ישראל                    2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד   
66-322 תורת המחירים ג' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר אחד
66-470 סמנריון בכלכלה 1 שעת הרצאה לשבוע במשך כל השנה

סך הכל: 3.5 שעות שנתיות

סך הכל כלכלה דו- ראשי מובנה: 29 שעות שנתיות

 

 

פסיכולוגיה דו-ראשי מובנה- שנה א'


 

מספר קורס  

שם הקורס

היקף

הערות

60-101 מבוא לפסיכולוגיה 2 שעות הרצאה+ 1 שעת תרגול סמסטר א'
60-103 מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית א' 2 שעות הרצאה  סמסטר א'
60-104 מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית ב' 2 שעות הרצאה  סמסטר ב'
60-105 מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב 2 שעות הרצאה לשבוע במהלך כלל השנה
60-106 מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב 2 שעות תרגיל לשבוע במהלך כלל השנה
60-107 מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית א' 2 שעות הרצאה  סמסטר א'
60-108 מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית ב' 2 שעת הרצאה  סמסטר ב'

 

פסיכולוגיה דו-ראשי מובנה- שנה ב'

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

60-190 סטטיסטיקה רב משתנית 2 שעות הרצאה+תרגיל            סמסטר א'    
60-209 מבוא לפסיכולוגיה חברתית - א'      2 שעות הרצאה  סמסטר א'    
60-210 מבוא לפסיכולוגיה חברתית - ב' 2 שעות הרצאה סמסטר ב'    
60-212 מבוא לתיאוריות באישיות- א' 2 שעות הרצאה סמסטר א'
60-213 מבוא לתיאוריות באישיות- ב' 2 שעות הרצאה סמסטר ב'
60-215 שיטות מחקר וניסויית 2 שעות הרצאה +תרגיל לשבוע במשך כל השנה
60-217 פסיכולוגיה קוגניטיבית- א' 2 שעות הרצאה סמסטר א'
60-218 פסיכולוגיה קוגניטיבית- א' 2 שעות הרצאה סמסטר ב'

 

פסיכולוגיה דו-ראשי מובנה- שנה ג'

 

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

60-305 מבוא לפסיכולוגיה אבנורמלית- א'   2 שעות הרצאה                      סמסטר א'
60-306   מבוא לפסיכולוגיה אבנורמלית- ב'  2 שעות הרצאה סמסטר ב'
  פרקטיקום 2 שעות הרצאה לשבוע במשך כל השנה
  קורס בחירה 2 שעות הרצאה סמסטר ב'

 

סך הכל פסיכולוגיה דו- ראשי מובנה: 27 שעות שנתיות

 

סך הכל שעות לתואר דו ראשי מובנה (כלכלה- פסיכולוגיה):  54.0 שעות שנתיות