תכנית לימודים למתחילים בשנה"ל תשע"ח

כלכלה -  דו ראשי מובנה- שנה א'

 

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-101 מבוא לכלכלה מיקרו 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-102 מבוא לכלכלה מקרו 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-106 מבוא לחשבונאות 3 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר א'
66-110 מתמטיקה לכלכלנים א' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-111 מתמטיקה לכלכלנים ב' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-153 מבוא לסטטיסטיקה א' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-154 מבוא לסטטיסטיקה ב'           2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול  לשבוע במשך סמסטר ב'  

סך הכל:  11.5 שעות שנתיות

 

 

כלכלה -  דו ראשי מובנה- שנה ב'

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-201 מקרו כלכלה א' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-202 מקרו כלכלה ב' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-213 תורת המחירים א' 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-214 תורת המחירים ב' 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-231 שיטות כמותיות 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר אחד
66-236 מבוא לאקונומטריקה א' 2 שעות הרצאה + 1  שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-237 מבוא לאקונומטריקה ב' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-238 יישומי מחשב באקונומטריקה 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר א'
66-251 יסודות המימון 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר אחד

סך הכל:  14.0 שעות שנתיות

  כלכלה -  דו ראשי מובנה- שנה ג'

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-320 כלכלת ישראל                    2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד   
66-322 תורת המחירים ג' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר אחד
66-470 סמינריון בכלכלה 1 שעת הרצאה לשבוע במשך כל השנה

סך הכל: 3.5 שעות שנתיות

סך הכל כלכלה דו- ראשי מובנה: 29 שעות שנתיות

 

מדעי המדינה - דו ראשי מובנה- שנה א'

מספר קורס  

שם הקורס

היקף

הערות

71-100 מבוא לממשל ופוליטיקה 2 שעות הרצאה+ 1 שעת תרגול לשבוע במשך כל השנה
71-101 יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל 2 שעות הרצאה  לשבוע במשך כל השנה
71-108 תולדות המחשבה המדינית 2 שעות הרצאה  לשבוע במשך כל השנה
71-114 מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית 2 שעות הרצאה  לשבוע במשך כל השנה
71-207

הדרכה ביבליוגרפית ואחזור מידע

1 שעת הרצאה  לשבוע במשך כל השנה

    מדעי המדינה - דו ראשי מובנה שנה ב'

 

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

71-104 מבוא ליחסים בינלאומיים 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך כל השנה
71-114 מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית 2 שעות הרצאה  לשבוע במשך כל השנה
  קורס בחירה 2 שעות הרצאה לשבוע במשך כל השנה
  קורס בחירה 2 שעות הרצאה לשבוע במשך כל השנה

    מדעי המדינה - דו ראשי מובנה- שנה ג'

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

  סמינריון                                        2 שעות הרצאה                      לשבוע במשך כל השנה
  סמינריון 2 שעות הרצאה לשבוע במשך כל השנה
  קורס בחירה 2 שעות הרצאה לשבוע במשך כל השנה
  קורס בחירה 2 שעות הרצאה לשבוע במשך כל השנה

סך הכל מדעי במדינה דו- ראשי מובנה: 25 שעות שנתיות

 

סך הכל שעות לתואר דו ראשי מובנה (כלכלה- מדעי המדינה):  54.0 שעות שנתיות