כלכלה מנהל עסקים- מורחב

כלכלה מינהל עסקים - שנה א' 

 

קורסי חובה

 

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-101 מבוא לכלכלה מיקרו 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-102 מבוא לכלכה מאקרו 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-106 מבוא לחשבונאות 3 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר א'
66-110 מתמטיקה לכלכלנים א' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-111 מתמטיקה לכלכלנים ב' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-127 יסודות הניהול 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר א'
66-153 מבוא לסטטיסטיקה א' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-154 מבוא לסטטיסטיקה ב' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'

סך הכל: 12.5 שעות שנתיות

 

כלכלה מינהל עסקים - שנה ב' 

 

קורסי חובה

 

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-201 מאקרו כלכלה א' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-202 מאקרו כלכלה ב' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-213 תורת המחירים א' 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-214 תורת המחירים ב' 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-231 שיטות כמותיות 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר אחד
66-236 מבוא לאקונומטריקה א' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-237 מבוא לאקונומטריקה ב' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-238 יישומי מחשב באקונומטריקה  2 שעות תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-241 יסודות השיווק 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-251 יסודות המימון 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר אחד
66-262 חשבונאות מתקדמת למנהל עסקים 2 שעות הרצאה + 2 שעות תרגול לשבוע במשך סמסטר א'

סך הכל: 17.5 שעות שנתיות

 

כלכלה מינהל עסקים - שנה ג' 

 

קורסי חובה

 

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-320 כלכלת ישראל 2 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר אחד
66-322 תורת המחירים ג' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר אחד
66-340 סקירת מחקרים 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-525 מבוא לתורת המשחקים 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר א'

סך הכל: 5.0 שעות שנתיות

 

סמינריונים

 

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-402 סמינריון בכלכלה 2 שעות הרצאה  לשבוע במשך כל השנה
66-470 סמינריון במנהל עסקים 1 שעת הרצאה לשבוע במשך כל השנה

סך הכל: 3.0 שעות שנתיות

 

קורסי בחירה לפי החלוקה הבאה:

 

קבוצה א' - 1 קורס

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-683 כלכלה בינלאומית 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-690 ארגון תעשייתי 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר אחד

סך הכל: 1.5 שעות שנתיות

 

קבוצה ב' - 4 קורסים

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-156 מחשבה כלכלית לתואר ראשון 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-495 נושאים נבחרים בקבלת החלטות 2 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר אחד
66-501 כלכלת עבודה 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-503 עניני דיומא בכלכלה 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-508 צמיחה כלכלית לב.א 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-542 סוגיות בכלכלת ישראל 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-826 כלכלת האינפורמציה למ.א 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-827 תורת המשחקים השיתופית 2 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר אחד
66-830 כלכלת אי-ודאות 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-833 ניתוח כלכלי של המשפט 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-879 העדפה ובחירה חברתית 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-929 נושאים בכלכלה ופוליטיקה למ.א 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד

סך הכל: 4.0 שעות שנתיות

 

קבוצה ג' - 3 קורסים

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-584 בעיות נבחרות בניהול 2 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר אחד
66-608 יישום גישות חדישות בניהול 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-613 בעיות נבחרות בשיווק 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-672 בעיות נבחרות במימון 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד

סך הכל: 3.0 שעות שנתיות

סך הכל שעות לתואר: 46.5 שעות שנתיות